Języki

  • English
  • 日本語
  • Polski
  • Русский

O EITCA

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA

Krajowa edycja programu Akademii EITCA realizowana jest w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) przez konsorcjum naukowo -przemysłowe, reprezentowane przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn w ramach grupy kapitałowej CompSecur sp. z o.o.

Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) jest międzynarodową, pozarządową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli (Belgia), skupiającą przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłu informatycznego w UE i mającą na celu rozwój standardów certyfikacji informatycznej w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań kompetencyjnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji informatycznych w społeczeństwie w skali międzynarodowej. Część z programów szkoleniowych realizowanych lub współrealizowanych przez ICS CompLearn (CompSecur sp. z o.o.), w tym program Studium EITCA, jest akredytowana przez Instytut EITCI na podstawie umowy licencyjnej (nr EITCI-LID-PL-11080001). Dla uczestników programu EITCA oznacza to, że formalne poświadczenie nabytej wiedzy w ramach akredytowanych szkoleń ma postać międzynarodowych certyfikatów EITCA (lub EITC w przypadku realizacji pojedynczych kursów z programu) wydawanych w Brukseli wraz z suplementami w j. angielskim (oraz odpisami w j. polskim lub innych językach urzędowych Unii Europejskiej).

  • Program Akademii EITCA jest krajową edycją programu certyfikacji informatycznej (European Information Technologies Certification Academy), realizowaną w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.
  • Zajęcia e-leraningowe prowadzone są on-line (wykłady i laboratoria) w pełni w języku polskim na platformie CompLearn e-Lerning.
  • Zawartość programowa obejmuje od 150 do 180 godzin w ramach od 10 do 12 bloków przedmiotowych (wykłady, laboratoria narzędziowe oraz konsultacje merytoryczne kadr).
  • Program dydaktyczny-certyfikacyjny możliwy do zrealizowania nawet dla osób o niskich kompetencjach informatycznych.
  • Procedury egzaminacyjno-certyfikacyjne odbywają się również w j. polskim w trybie zdalnym całkowicie przez Internet.
  • Ukończenie jednego z kierunków Akademii EITCA zostaje poświadczone międzynarodowym certyfikatem EITCA wydanym przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej w Brukseli.