Języki

  • English
  • 日本語
  • Polski
  • Русский

O CompLearn

Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA

ICS CompLearn (w ramach grupy CompSecur sp. z o.o.) już w 2007 roku otrzymało akredytację PARP (nr 1588/2007 SPO-WKP 2.1) na usługi doradcze i szkoleniowe w kategoriach “ICT”, “Innowacyjność i prace B+R” oraz “Strategie rozwojowe”. Jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.02/00095/2008. W 2008 roku, jako pierwsze centrum szkoleniowe w kraju, CompLearn otrzymało akredytację Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI wraz z licencją certyfikacyjną (nr EITCI-LID-PL-11080001), uprawniającą do komercyjnego oferowania międzynarodowych standardów certyfikacji informatycznej w Europie:

  • EITC (European Information Technologies Certification Programme)
  • EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme)

Klienci usług certyfikacyjno-szkoleniowych oferowanych przez CompLearn w e-learningu w ramach akredytacji EITCI otrzymują międzynarodowe certyfikaty informatyczne EITC i EITCA wydawane przez Instytut EITCI w Brukseli.

Poza komercyjnymi programami szkoleń informatycznych (w tym kierunkowym programem Akademii EITCA), ICS CompLearn realizuje obecnie szereg niekomercyjnych programów szkoleń informatycznych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL:

  • Program eAdministracja.pl
  • Program ICPA.pl - Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej
  • Program euroKobieta.pl
  • Program ESIT.pl - Europejskie Szkoły Informatycznych Technologii