Języki

  • English
  • 日本語
  • Polski
  • Русский

Korzyści EITCA

Co zyskuje uczestnik programu Akademii EITCA?
  • Formalne potwierdzenie nabytych zawodowych kompetencji informatycznych w formie międzynarodowego certyfikatu wydanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) z siedzibą w Brukseli wraz z suplementem w języku angielskim i odpisami w języku polskim lub innych urzędowych językach UE, jak również polskojęzycznego dyplomu ukończenia krajowej edycji Akademii EITCA wystawianego przez krajowe konsorcjum realizujące.
  • Istotny wzrost konkurencyjności na rynku pracy w praktycznie każdej branży gospodarki nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego przez nabycie lub zasadnicze podniesienie kwalifikacji w dziedzinie IT.
  • Profesjonalną, teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie, objętej programem Akademii EITCA na poziomie merytorycznym studiów podyplomowych wdrażanych w krajowej realizacji międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej (European Information Technologies Certification Academy).
  • Kompleksowe przeszkolenie w wymiarze odpowiadającym od 150 do 180 godzin zajęć stacjonarnych (tj. wymiar godzinowy 2-semestralnych studiów podyplomowych), co stanowi wielokrotność objętości programowej standardowych, dostępnych na rynku kursów i szkoleń informatycznych.
  • Dostęp do indywidualnych konsultacji z akademicką kadrą dydaktyczną przez cały okres trwania nauki.
  • W przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestnika programu, umieszczenie go jako certyfikowanego specjalisty w zakresie odpowiedniej specjalizacji zgodnej z profilem ukończonego szkolenia programu EITCA (lub EITC) w europejskiej bazie specjalistów informatyków (ITPD.eu) szeroko udostępnianej pracodawcom na terenie kraju i Unii Europejskiej.