Języki

  • English
  • 日本語
  • Polski
  • Русский

Certyfikaty EITCA

Certyfikaty Akademii EITCA

Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA stanowią międzynarodowy standard formalnego potwierdzenia poziomu posiadanych kompetencji informatycznych w określonej dziedzinie informatyki stosowanej.

W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji całego programu Akademii EITCA (150-180h) lub jedynie programu pojedynczego przedmiotu EITC (15h), uczestnikowi wydany zostaje certyfikat w języku angielskim, wraz ze szczegółowym suplementem programowym oraz dyplom ukończenia krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA.

EITCA/CG

EITCA Computer Graphics Programme

EITCA/IS

EITCA Information Technologies Security Programme

EITCA/BI

EITCA Business Information Technologies Programme

EITCA/KC

EITCA Information Technologies Key Competencies Programme

EITCA/TC

EITCA Information Technologies Telework Competencies Programme

EITCA/EG

EITCA e-Government Information Technologies Programme

EITCA/EL

EITCA e-Learning Didactics Technologies Programme

EITC

European IT Certification Programme