Języki

  • English
  • 日本語
  • Polski
  • Русский

Kontakt

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur sp. z o.o.
Piłsudskiego 74/309, 50-020 Wrocław
Polska, Unia Europejska
REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49, KRS: 0000303601
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 zł, kapitał wpłacony: 500 000 zł
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00147/2009
Licencja certyfikacyjna i akredytacja EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001
Akredytacja Szkoleniowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007
Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Kuratora Oświaty nr 8/2014
Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (akredytacja UKAS)

P: (+48) 79 457 14 69
F: (+48) 71 727 50 31
E:
Information Technologies Training Center CompLearn
CompLearn Ltd.
Information Technology Training Center
New Bond House, 124 New Bond Street
London, W1S 1DX, United Kingdom
Registered in England, Company number: 07618776
ISO 9001:2008 Quality Management Certificate (UKAS)
EITCI Certification License No: EITCI-LID-UK-06110001

P: +44 (0)203 608 6246
F: +44 (0)203 608 6247
E:
Instytucja Certyfikująca w ramach Programu Akademii EITCA
European Information Technologies Certification Institute EITCI, ASBL
Avenue des Saisons 100-102 bte 30, 1050 Brussels, Belgium, EU
Registration no: 807.397.811
Bank account: 001-5946262-44 (BE55 0015 9462 6244) BNP Paribas Fortis

P: +32(0)27917560
F: +32(0)27917900
W: http://www.eitci.org
E: